Nieuws

Update

 

De informatie op Migratierecht.nl is bijgewerkt tot en met 30 mei 2018.

 

 

WBV 2018/2

De Vreemdelingencirculaire is bijgewerkt tot en met WBV 2018/2, Rectificatie van WBV 2018/2.

 
Actueel
04-06-2018; Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
01-06-2018; Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Reactie op verzoek van het lid Van Toorenburg, gedaan tijdens de Regeling van werkzaamheden van 19 april 2018, over migranten in Griekenland die hun procedure op het vasteland mogen afwachten;
22-05-2018; Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Reactie op het verzoek van het lid Jasper van Dijk, gedaan tijdens de Regeling van Werkzaamheden van 29 maart 2018, over het sluiten van detentiecentra in Libië;
23-05-2018; Regels met betrekking tot de terugkeer van vreemdelingen en vreemdelingenbewaring (Wet terugkeer en vreemdelingenbewaring); Nota van wijziging; Tweede nota van wijziging.
 
 

Nieuwsberichten Migratierecht.nl (zichtbaar op Migratierecht.nl vanaf vrijdag 8 juni a.s.)

1. Asiel en Schengen
2018/663 Statushouders kunnen terugkeren naar Bulgarije, Griekenland en Italië;
5. Vreemdeling en arbeid
2018/686 SER: Arbeidsintegratie vluchtelingen verbetert maar situatie blijft zorgelijk;
10. Vreemdeling en veiligheid
2018/693 Minister mocht Haagse imam een gebiedsverbod opleggen.

  


Reacties
Suggesties voor of opmerkingen over Migratierecht.nl ontvangen wij graag op het volgende e-mailadres: 
migratierecht@sdu.nl.  


Verschenen:

 

Liber amicorum Ted Badoux

Met ingang van 1 januari 2018 is een einde gekomen aan een tijdperk: na 40 jaar advocatuur - waarvan 35 als medeoprichter van en maat bij Everaert Advocaten - is Ted Badoux teruggetreden uit de maatschap. De liefde voor het immigratierecht zal vast blijven en de verwachting is dan ook dat we op dat gebied echt nog wel van hem zullen blijven horen.

Bestelcode 9789012401678 

 

 

 

Het Inreisverbod Editie 2018
Over de doorwerking van deze Unierechtelijke maatregel in het vreemdelingenrecht

Dit boek gaat over het inreisverbod. Die maatregel speelt niet uitsluitend op Europees, maar ook op nationaal niveau een belangrijke rol. Bij het laatste niveau kan een onderscheid worden gemaakt tussen het vreemdelingenrecht en het strafrecht.
Sinds de tweede druk zijn twee jaren verstreken. Ook in die periode is veel gebeurd op Europees en nationaal niveau ten aanzien van het inreisverbod.

Auteurs: mr. A. Pahladsingh en mr. J.R.K.A.M. Waasdorp

U kunt het boek bestellen op www.sdu.nl.

 

Sdu Commentaar Wet arbeid vreemdelingen Editie 2017-2018

 

Sdu Commentaar Wet arbeid vreemdelingen is een multimediale publicatie: een combinatie van een boek en een online met praktisch en diepgaand commentaar op de artikelen van de Wet arbeid vreemdelingen. Er is gekozen voor een artikelsgewijs commentaar, zodat u alle relevante informatie snel kunt vinden. Daarnaast is ernaar gestreefd om u zo volledig mogelijk op de hoogte te brengen van de kern van het artikel, de relevante jurisprudentie en de samenhang met andere artikelen.

Op migratierecht.nl en opmaat.sdu.nl wordt het commentaar actueel gehouden en wordt nieuwe jurisprudentie toegevoegd. Via hyperlinks klikt u direct door naar andere relevante regelingen, artikelen en rechtspraak.

 

 

Hoofdredactie
mr. H.W. Groeneweg
mr. dr. F.M.J. den Houdijker

U kunt het boek bestellen op www.sdu.nl.