Nieuws

Update

 

De informatie op Migratierecht.nl is bijgewerkt tot en met 11 april 2018.

 

 

WBV 2018/1

De Vreemdelingencirculaire is bijgewerkt tot en met WBV 2018/1 Wijzigingen in o.a. A2 Toezicht.

 
Actueel
04-04-2018; Prognose aantal te huisvesten vergunninghouders;
03-04-2018; Migratiebeleid; Brief regering; Aanpassing leges IND voor de aanvraag van verblijfsvergunningen;
04-04-2018; Vreemdelingenbeleid; Motie; Motie van het lid Jasper van Dijk over Nederlands geld aan Libië conditioneel maken;
04-04-2018; Vreemdelingenbeleid; Motie; Motie van het lid Fritsma over geen arbeidskrachten van buiten de EU naar Nederland halen als beloning.
 

Nieuwsberichten Migratierecht.nl (zichtbaar op Migratierecht.nl vanaf vrijdag 27 april a.s.)

1. Asiel en Schengen
2018/455 Hof van Justitie EU over gezinshereniging alleenstaande minderjarige vluchtelingen;
2018/457 ‘Joining Schengen – Cutting a Gordian knot for Romania and Bulgaria?’;
6. Vreemdeling en voorzieningen
2018/481 Nederland en België starten gegevensuitwisseling om fraude met uitkeringen te stoppen;
10. Vreemdeling en veiligheid
2018/492 Veiligheidsunie: Commissie presenteert nieuwe maatregelen om terroristen en criminelen de middelen en de kansen te onthouden voor het plegen van hun daden.

  


Reacties
Suggesties voor of opmerkingen over Migratierecht.nl ontvangen wij graag op het volgende e-mailadres: 
migratierecht@sdu.nl.  


Verschenen:

 

Het Inreisverbod Editie 2018
Over de doorwerking van deze Unierechtelijke maatregel in het vreemdelingenrecht

Dit boek gaat over het inreisverbod. Die maatregel speelt niet uitsluitend op Europees, maar ook op nationaal niveau een belangrijke rol. Bij het laatste niveau kan een onderscheid worden gemaakt tussen het vreemdelingenrecht en het strafrecht.
Sinds de tweede druk zijn twee jaren verstreken. Ook in die periode is veel gebeurd op Europees en nationaal niveau ten aanzien van het inreisverbod.

Auteurs: mr. A. Pahladsingh en mr. J.R.K.A.M. Waasdorp

U kunt het boek bestellen op www.sdu.nl.

 

Sdu Commentaar Wet arbeid vreemdelingen Editie 2017-2018

 

Sdu Commentaar Wet arbeid vreemdelingen is een multimediale publicatie: een combinatie van een boek en een online met praktisch en diepgaand commentaar op de artikelen van de Wet arbeid vreemdelingen. Er is gekozen voor een artikelsgewijs commentaar, zodat u alle relevante informatie snel kunt vinden. Daarnaast is ernaar gestreefd om u zo volledig mogelijk op de hoogte te brengen van de kern van het artikel, de relevante jurisprudentie en de samenhang met andere artikelen.

Op migratierecht.nl en opmaat.sdu.nl wordt het commentaar actueel gehouden en wordt nieuwe jurisprudentie toegevoegd. Via hyperlinks klikt u direct door naar andere relevante regelingen, artikelen en rechtspraak.

 

 

Hoofdredactie
mr. H.W. Groeneweg
mr. dr. F.M.J. den Houdijker

U kunt het boek bestellen op www.sdu.nl.