Links

   

Inhoud:

 

· Oude versies Vreemdelingencirculaire;

· Diverse sites;

· Wet- en regelgeving en officiële publicaties Nationaal;

· Jurisprudentie nationaal;

· Onderzoeksinstituten. 

Oude versies Vreemdelingencirculaire

Hoofdpagina oude vreemdelingenwetgeving (Vw en Vc) 

http://cmr.jur.ru.nl/cmr

Vreemdelingencirculaire van vóór 1965

http://cmr.jur.ru.nl/cmr/vc/index45.html

 Vreemdelingencirculaire nr. 14 van 1946 resp. 1955

http://cmr.jur.ru.nl/cmr/vc/vc14/

 

 

Werkinstructies

Werkinstructies IND bij Vc 2000 

uitgebracht in de jaren vanaf 2001

http://cmr.jur.ru.nl/cmr/TBV/TBV00/

Diverse sites 

 

Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ)

http://www.acvz.org/nl/

Advocatenorde.nl (Nederlandse Orde van Advocaten)

www.advocatenorde.nl

Amnesty

www.amnesty.nl

Art.1 (voorheen Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie)

http://www.art1.nl/    

Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA)

http://www.coa.nl/NED/website/home.asp

Dienst Terugkeer en Vertrek

www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

European Council on Refugees and Exiles (ECRE)

www.ecre.org 

Europapoort.nl 

http://europapoort.eerstekamer.nl/

Europees Migratienetwerk Nederland

http://emnnetherlands.nl/

 

 

Forum is gestopt en is nu:

Stichting Migratierecht Nederland 

http://www.stichtingmigratierecht.nl/

 

Human Rights Watch

http://www.hrw.org

Inburgeren

http://www.inburgeren.nl/inburgeraar/default.asp

IND

www.ind.nl

IOM Internationale Organisatie voor Migratie

http://www.iom-nederland.nl/

Landeninformatie van de Rijksoverheid

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reizen-in-het-buitenland 

Marechaussee

http://www.defensie.nl/marechaussee

Ministerie van Buitenlandse Zaken

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bz

Ministerie van Veiligheid en Justitie

http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/venj

Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen kinderen

http://www.nationaalrapporteur.nl/

Nationaliteitsrecht

http://www.nationaliteitsrecht.nl

New to Holland

http://www.newtoholland.nl/NewToHolland/app/en/home?init=true

Nidos (Stichting Nidos)

http://www.nidos.nl

NMI Nederlands Migratie Instituut

http://www.nmigratie.nl

Notaris.nl

www.notaris.nl

Pharos 

http://www.pharos.nl/

Raden voor Rechtsbijstand 

http://www.rvr.org/

Specialisten Vereniging Migratierecht Advocaten

http://www.svma.nl

Stichting Migratierecht Nederland (vh Forum)

http://www.stichtingmigratierecht.nl/

The Refugee Law Reader

www.refugeelawreader.org

Turks recht

www.turksrecht.org

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR)

www.unhcr.org    

Verdragenbank (Buitenlandse Zaken)

http://www.minbuza.nl/verdragen/

Vluchtelingenwerk Nederland

www.vluchtelingenwerk.nl

 

Wet- en regelgeving en officiële publicaties Nationaal

Bekendmaking.nl: wet- en regelgeving (Staatsblad, Staatscourant)  

https://www.officielebekendmakingen.nl/

Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak

www.nvvr.org

Overheid.nl: officiële publicaties (Kamerstukken, Staatsbladen, regelgeving Staatscourant)

www.overheid.nl

OpMaat: officiële publicaties (Kamerstukken, Staatsbladen, regelgeving Staatscourant etc.); betaald; uitgebreide zoekfunctionaliteit, interesseprofielen beheer, e-mailattendering

http://opmaat.sdu.nl

idem als overheid.nl met als extra Niet-dossierstukken en bijlagen bij Kamerstukken

https://www.officielebekendmakingen.nl/

RaadvanState.nl: wetgevingsadviezen

www.raadvanstate.nl

Tweede-kamer.nl: aanhangige wetsvoorstellen

http://www.tweedekamer.nl/

Wetten.nl: geldend Nederlands recht

http://wetten.overheid.nl/zoeken/

Onderzoeksinstituten

Radboud Universiteit Nijmegen, Centrum voor Migratierecht

www.ru.nl/rechten/cmr/

Universiteit van Amsterdam, Institute for Migration and Ethnic Studies

http://imes.uva.nl/

Universiteit Leiden, Instituut voor 
Immigratierecht

http://law.leidenuniv.nl/org/publiekrecht/immigratierecht

Universiteit van Tilburg, Babylon, Centrum voor Studies van de Multiculturele Samenleving

https://www.tilburguniversity.edu/research/institutes-and-research-groups/babylon/

Mocht u nog aanvullingen, suggesties of wijzigingen hebben, dan vernemen wij dat graag via ons emailadres: migratierecht@sdu.nl