Nieuws

Update

 

De informatie op Migratierecht.nl is bijgewerkt tot en met 7 november 2018.

 

 

WBV 2018/13

De Vreemdelingencirculaire is bijgewerkt tot en met WBV 2018/13: Het asielbeleid ten aanzien van Eritrea.

 
Actueel
16-10-2018; Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een wettelijke basis voor de staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten en vreemdelingen aan wie tijdens een verblijfsprocedure rechtmatig verblijf wordt toegekend; Memorie van toelichting; Memorie van toelichting;
16-10-2018; Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een wettelijke basis voor de staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten en vreemdelingen aan wie tijdens een verblijfsprocedure rechtmatig verblijf wordt toegekend; Voorstel van wet; Voorstel van wet;
- Kamerstuk 2018-2019, 35056 nr. 1 | Tweede Kamer
16-10-2018; Wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 teneinde te voorzien in een wettelijke basis voor de staandehouding, overbrenging en ophouding met het oog op inbewaringstelling van Dublinclaimanten en vreemdelingen aan wie tijdens een verblijfsprocedure rechtmatig verblijf wordt toegekend; Koninklijke boodschap; Koninklijke boodschap;
- Staatscourant 2018, 58410 | Overig | Immigratie- en Naturalisatiedienst ;(IND)
15-10-2018; Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

 

 
 

Nieuwsberichten Migratierecht.nl (te zien op Migratierecht.nl vanaf vrijdag 16 november a.s.)

Asiel en Schengen 
2018/1305 Harbers wil geen ruimer kinderpardon;
2018/1306 Externe dimensie EU asielbeleid;
Vreemdeling en arbeid
2018/1327 In Nederland is nauwelijks sprake van verdringing op de arbeidsmarkt;
Varia
2018/1332 Deel inburgeringsexamen niet afgenomen na lek op sociale media. 

 

 

 

 

 

 


Reacties
Suggesties voor of opmerkingen over Migratierecht.nl ontvangen wij graag op het volgende e-mailadres: 
migratierecht@sdu.nl.  


Verschenen:

 

 

Teksten Vreemdelingenrecht Editie 2018-2019

Teksten Vreemdelingenrecht bevat de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het nationale vreemdelingenrecht. In deze editie zijn de teksten van de Vreemdelingenwet, het Vreemdelingenbesluit en het Voorschrift Vreemdelingen geconsolideerd naar de stand van zaken per 1 juli 2018. Ook de overige onderdelen van de pocket zijn geactualiseerd.

Bij de artikelen zijn in de marge handige trefwoorden weergegeven. Onder de artikelen vindt u relevante verwijzingen. Deze uitgave is bijgewerkt tot en met 1 juli 2018. Ieder jaar verschijnt een geactualiseerde versie van de pocket.
Onder redactie van mr. P. Vos en mr. W. de Vries.

Voor meer informatie en bestellen, zie www.sdu.nl.

 

Sdu Commentaar Europees Migratierecht Editie 2018

In het Sdu Commentaar Europees Migratierecht vindt u de commentaren artikelsgewijs geordend op thema zodat u alle relevante informatie snel kunt vinden. Met dit boek heeft u een oriëntatie- en naslagwerk in één. Het omvat praktisch en diepgaand commentaar op het Europees Migratierecht. Er is gekozen voor een artikelsgewijs commentaar per richtlijn of verordening, zodat u alle relevante informatie snel kunt vinden.

Daarnaast is ernaar gestreefd om u zo volledig mogelijk op de hoogte te brengen van de kern van een artikel, de relevante jurisprudentie en de samenhang met andere artikelen. Een uniek naslagwerk dat u overzicht biedt van de wet, met deskundig commentaar van topauteurs.

Bestelcode: 9789012402606

 

Liber amicorum Ted Badoux

Met ingang van 1 januari 2018 is een einde gekomen aan een tijdperk: na 40 jaar advocatuur - waarvan 35 als medeoprichter van en maat bij Everaert Advocaten - is Ted Badoux teruggetreden uit de maatschap. De liefde voor het immigratierecht zal vast blijven en de verwachting is dan ook dat we op dat gebied echt nog wel van hem zullen blijven horen.

Bestelcode 9789012401678 

 

 

 

Het Inreisverbod Editie 2018
Over de doorwerking van deze Unierechtelijke maatregel in het vreemdelingenrecht

Dit boek gaat over het inreisverbod. Die maatregel speelt niet uitsluitend op Europees, maar ook op nationaal niveau een belangrijke rol. Bij het laatste niveau kan een onderscheid worden gemaakt tussen het vreemdelingenrecht en het strafrecht.
Sinds de tweede druk zijn twee jaren verstreken. Ook in die periode is veel gebeurd op Europees en nationaal niveau ten aanzien van het inreisverbod.

Auteurs: mr. A. Pahladsingh en mr. J.R.K.A.M. Waasdorp

U kunt het boek bestellen op www.sdu.nl.

 

Sdu Commentaar Wet arbeid vreemdelingen Editie 2017-2018

 

Sdu Commentaar Wet arbeid vreemdelingen is een multimediale publicatie: een combinatie van een boek en een online met praktisch en diepgaand commentaar op de artikelen van de Wet arbeid vreemdelingen. Er is gekozen voor een artikelsgewijs commentaar, zodat u alle relevante informatie snel kunt vinden. Daarnaast is ernaar gestreefd om u zo volledig mogelijk op de hoogte te brengen van de kern van het artikel, de relevante jurisprudentie en de samenhang met andere artikelen.

Op migratierecht.nl en opmaat.sdu.nl wordt het commentaar actueel gehouden en wordt nieuwe jurisprudentie toegevoegd. Via hyperlinks klikt u direct door naar andere relevante regelingen, artikelen en rechtspraak.

 

 

Hoofdredactie
mr. H.W. Groeneweg
mr. dr. F.M.J. den Houdijker

U kunt het boek bestellen op www.sdu.nl.