Nieuws

Update

 

De informatie op Migratierecht.nl is bijgewerkt tot en met 12 december 2018.

 

 

WBV 2018/13

De Vreemdelingencirculaire is bijgewerkt tot en met WBV 2018/13: Het asielbeleid ten aanzien van Eritrea.

 
Actueel
- Kamerstuk 2018-2019, 30573 nr. 165 | Tweede Kamer
10-12-2018; Migratiebeleid; Brief regering; Reactie op verzoek commissie over de stand van zaken over de uitvoering van de besluiten (EU) 2015/1523 en (EU) 2015/1601 van de Raad en welke andere acties mogelijk gefinancierd worden met EU-voorstel COM (2018) 719;
- Staatscourant 2018, 70333 | Overig | Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
10-12-2018; Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
- Staatscourant 2018, 70330 | Overig | Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
10-12-2018; Voornemens tot intrekking Nederlanderschap, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
- Kamervragen (Aanhangsel) 2018-2019, nr. 862 | Tweede Kamer
07-12-2018; Uitstel beantwoording vragen van het lid Jasper van Dijk over problemen met veiligelanders.


 

 

 
 

Nieuwsberichten Migratierecht.nl (te zien op Migratierecht.nl vanaf vrijdag 21 december a.s.)

Asiel en Schengen
2018/1482 Ontwikkelingen Dublin Italië na decreet Salvini;
Minderjarige vreemdelingen
2018/1504 Misbruik vluchtende kinderen; illegale adoptie buitenlandse kinderen;
Vreemdeling en arbeid
2018/1505 EU-landen geven groen licht voor Europees Arbeidsagentschap;
2018/1506 Akkoord EU-lidstaten maatregelen wegvervoer.

 

 

 

 

 

 


Reacties
Suggesties voor of opmerkingen over Migratierecht.nl ontvangen wij graag op het volgende e-mailadres: 
migratierecht@sdu.nl.  


Verschenen:

 

 

Teksten Vreemdelingenrecht Editie 2018-2019

Teksten Vreemdelingenrecht bevat de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het nationale vreemdelingenrecht. In deze editie zijn de teksten van de Vreemdelingenwet, het Vreemdelingenbesluit en het Voorschrift Vreemdelingen geconsolideerd naar de stand van zaken per 1 juli 2018. Ook de overige onderdelen van de pocket zijn geactualiseerd.

Bij de artikelen zijn in de marge handige trefwoorden weergegeven. Onder de artikelen vindt u relevante verwijzingen. Deze uitgave is bijgewerkt tot en met 1 juli 2018. Ieder jaar verschijnt een geactualiseerde versie van de pocket.
Onder redactie van mr. P. Vos en mr. W. de Vries.

Voor meer informatie en bestellen, zie www.sdu.nl.

 

Sdu Commentaar Europees Migratierecht Editie 2018

In het Sdu Commentaar Europees Migratierecht vindt u de commentaren artikelsgewijs geordend op thema zodat u alle relevante informatie snel kunt vinden. Met dit boek heeft u een oriëntatie- en naslagwerk in één. Het omvat praktisch en diepgaand commentaar op het Europees Migratierecht. Er is gekozen voor een artikelsgewijs commentaar per richtlijn of verordening, zodat u alle relevante informatie snel kunt vinden.

Daarnaast is ernaar gestreefd om u zo volledig mogelijk op de hoogte te brengen van de kern van een artikel, de relevante jurisprudentie en de samenhang met andere artikelen. Een uniek naslagwerk dat u overzicht biedt van de wet, met deskundig commentaar van topauteurs.

Bestelcode: 9789012402606

 

Liber amicorum Ted Badoux

Met ingang van 1 januari 2018 is een einde gekomen aan een tijdperk: na 40 jaar advocatuur - waarvan 35 als medeoprichter van en maat bij Everaert Advocaten - is Ted Badoux teruggetreden uit de maatschap. De liefde voor het immigratierecht zal vast blijven en de verwachting is dan ook dat we op dat gebied echt nog wel van hem zullen blijven horen.

Bestelcode 9789012401678 

 

 

 

Het Inreisverbod Editie 2018
Over de doorwerking van deze Unierechtelijke maatregel in het vreemdelingenrecht

Dit boek gaat over het inreisverbod. Die maatregel speelt niet uitsluitend op Europees, maar ook op nationaal niveau een belangrijke rol. Bij het laatste niveau kan een onderscheid worden gemaakt tussen het vreemdelingenrecht en het strafrecht.
Sinds de tweede druk zijn twee jaren verstreken. Ook in die periode is veel gebeurd op Europees en nationaal niveau ten aanzien van het inreisverbod.

Auteurs: mr. A. Pahladsingh en mr. J.R.K.A.M. Waasdorp

U kunt het boek bestellen op www.sdu.nl.

 

Sdu Commentaar Wet arbeid vreemdelingen Editie 2017-2018

 

Sdu Commentaar Wet arbeid vreemdelingen is een multimediale publicatie: een combinatie van een boek en een online met praktisch en diepgaand commentaar op de artikelen van de Wet arbeid vreemdelingen. Er is gekozen voor een artikelsgewijs commentaar, zodat u alle relevante informatie snel kunt vinden. Daarnaast is ernaar gestreefd om u zo volledig mogelijk op de hoogte te brengen van de kern van het artikel, de relevante jurisprudentie en de samenhang met andere artikelen.

Op migratierecht.nl en opmaat.sdu.nl wordt het commentaar actueel gehouden en wordt nieuwe jurisprudentie toegevoegd. Via hyperlinks klikt u direct door naar andere relevante regelingen, artikelen en rechtspraak.

 

 

Hoofdredactie
mr. H.W. Groeneweg
mr. dr. F.M.J. den Houdijker

U kunt het boek bestellen op www.sdu.nl.