Nieuws

Update

 

De informatie op Migratierecht.nl is bijgewerkt tot en met 10 april 2019.

 

 

WBV 2019/6

De Vreemdelingencirculaire is bijgewerkt tot en met WBV 2019/6: B13 Terugtrekkingsregeling verblijfsrecht VK-onderdanen en familieleden.

 

Actueel

- Staatscourant 2019, 18085 | Besluiten van algemene strekking | Ministerie van Justitie en Veiligheid
29 maart 2019; Regeling van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid van 27 maart 2019, nummer 2541976, houdende wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdtweeënzestigste wijziging);
- Staatscourant 2019, 16910 | Overig | Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
25 maart 2019; Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
Staatscourant 2019, 15008 | Besluiten van algemene strekking | Ministerie van Justitie en Veiligheid
20 maart 2019; Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 11 maart 2019, nr. 2458243, houdende toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens aan de Immigratie en Naturalisatiedienst ten behoeve van de uitvoering van het bepaalde in artikel 14, tweede lid, onder b, en vierde lid, van de Rijkswet op het Nederlanderschap
- Staatscourant 2019, 16016 | Overig | Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
20 maart 2019; Intrekkingen Nederlanderschap, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

 
 

Nieuwsberichten Migratierecht.nl (te zien op Migratierecht.nl vanaf vrijdag 19 april a.s.)

Asiel en Schengen   
2019/431 Kamervragen staatloosheid;
2019/432 Kamervragen over onderzoek FNV naar onveiligheid en geweld in azc’s;
Vreemdeling en arbeid
2019/452 Meeste buitenlandse werknemers in Nederland zijn Polen;
Integratie
2019/454 Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding vanaf 1 augustus 2019 van kracht
.

 

NIEUW: Themanummer Journaal Vreemdelingenrecht: ‘Op weg naar 2030’

De redactie van Journaal Vreemdelingenrecht heeft naar aanleiding van het ACVZ-rapport Op weg naar 2030. Migratie: een toekomstverkenning’ een open-access themanummer uitgebracht over de toekomst van het vreemdelingenrecht.

Hieronder treft u de links naar het blog hierover en de verschillende artikelen. 

Blog
https://www.sdu.nl/blog/migratie-bedreiging-of-uitdaging.html

Op weg naar 2030. Migratie: een toekomstverkenning
https://www.sdu.nl/content/sites/default/files/JNVR-2019-01%20Avontuur%20en%20De%20Lange.pdf

Terecht dat migratie-discussie van normatieve uitgangspunten wordt voorzien
https://www.sdu.nl/content/sites/default/files/JNVR-2019-01%20Versteegh.pdf

Naar een lokaal vreemdelingenrecht en -beleid
https://www.sdu.nl/content/sites/default/files/JNVR-2019-01%20Oomen.pdf

De staatstaak inzake migratie op weg naar 2030
https://www.sdu.nl/content/sites/default/files/JNVR-2019-01%20Hirsch%20Ballin.pdf

De Europese Unie en het Nederlandse migratierecht en -beleid anno 2030
https://www.sdu.nl/content/sites/default/files/JNVR-2019-01%20Schrauwen.pdf

Feit of fictie: Kan de wetenschap bijdragen aan een toekomstbestendig migratiebeleid?
https://www.sdu.nl/content/sites/default/files/JNVR-2019-01%20De%20Beer%20en%20De%20Valk.pdf

Boekbespreking
https://www.sdu.nl/content/sites/default/files/JNVR-2019-01%20Van%20der%20Linden.pdf

 


Reacties
Suggesties voor of opmerkingen over Migratierecht.nl ontvangen wij graag op het volgende e-mailadres: 
migratierecht@sdu.nl.