Nieuws

Update

 

De informatie op Migratierecht.nl is bijgewerkt tot en met 12 juni 2019.

 

 

WBV 2019/8

De Vreemdelingencirculaire is bijgewerkt tot en met WBV 2019/8: Het asielbeleid ten aanzien van Nigeria.

 

Actueel

- Kamerstuk 2018-2019, 19637 - 33042 nr. 2498 | Tweede Kamer
21-05-2019; Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Incidentenoverzicht in de Rapportage vreemdelingenketen;
- Bijlage bij Kamerstuk 2018-2019, 35000-VI nr. 116 | Tweede Kamer
27-05-2019; Onderzoek vermoeden van misstand bij de IND;
- Kamerstuk 2018-2019, 19637 nr. 2486 | Tweede Kamer
19-04-2019; Vreemdelingenbeleid; Motie; Motie van het lid Van Ojik over intensievere terugkeerondersteuning;
- Staatscourant 2019, 21637 | Overig | Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
15-04-2019; Voornemens tot intrekking Nederlanderschap, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);

 
 

Nieuwsberichten Migratierecht.nl (te zien op Migratierecht.nl vanaf vrijdag 21 juni a.s.)

Asiel en Schengen   
2019/627 Reactie rapport commissie Van Zwol;
2019/629 Verblijfblog over verdwijningen amv’s;
Varia
2019/657 Aanvragers Amerikaans visum moeten socialemediagegevens invullen;
2019/660 Broekers-Knol nieuwe staatssecretaris Justitie, Harbers keert terug in Kamer.

 

Themanummer Journaal Vreemdelingenrecht: ‘Op weg naar 2030’

De redactie van Journaal Vreemdelingenrecht heeft naar aanleiding van het ACVZ-rapport Op weg naar 2030. Migratie: een toekomstverkenning’ een open-access themanummer uitgebracht over de toekomst van het vreemdelingenrecht.

Hieronder treft u de links naar het blog hierover en de verschillende artikelen. 

Blog
https://www.sdu.nl/blog/migratie-bedreiging-of-uitdaging.html

Op weg naar 2030. Migratie: een toekomstverkenning
https://www.sdu.nl/content/sites/default/files/JNVR-2019-01%20Avontuur%20en%20De%20Lange.pdf

Terecht dat migratie-discussie van normatieve uitgangspunten wordt voorzien
https://www.sdu.nl/content/sites/default/files/JNVR-2019-01%20Versteegh.pdf

Naar een lokaal vreemdelingenrecht en -beleid
https://www.sdu.nl/content/sites/default/files/JNVR-2019-01%20Oomen.pdf

De staatstaak inzake migratie op weg naar 2030
https://www.sdu.nl/content/sites/default/files/JNVR-2019-01%20Hirsch%20Ballin.pdf

De Europese Unie en het Nederlandse migratierecht en -beleid anno 2030
https://www.sdu.nl/content/sites/default/files/JNVR-2019-01%20Schrauwen.pdf

Feit of fictie: Kan de wetenschap bijdragen aan een toekomstbestendig migratiebeleid?
https://www.sdu.nl/content/sites/default/files/JNVR-2019-01%20De%20Beer%20en%20De%20Valk.pdf

Boekbespreking
https://www.sdu.nl/content/sites/default/files/JNVR-2019-01%20Van%20der%20Linden.pdf

 


Reacties
Suggesties voor of opmerkingen over Migratierecht.nl ontvangen wij graag op het volgende e-mailadres: 
migratierecht@sdu.nl.