Nieuws

Update

 

De informatie op Migratierecht.nl is bijgewerkt tot en met 16 januari 2019.

 

 

WBV 2018/14

De Vreemdelingencirculaire is bijgewerkt tot en met WBV 2018/14: Wijzigingen in o.a. A3 Vertrek en uitzetting.

 
Actueel

- Staatscourant 2018, 69964 Rectificatie | Besluiten van algemene strekking | Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
16-01-2019; Rectificatie van WBV 2018/14;
- Staatscourant 2019, 1977 | Overig | Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
14-01-2019; Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
- Staatscourant 2019, 858 | Overig | Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
07-01-2019; Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND);
- Kamerstuk 2018-2019, 19637 nr. 2425 | Tweede Kamer
07-01-2019; Vreemdelingenbeleid; Brief regering; Rapport “Toegangswaarde: De maatschappelijke kosten en baten,


 

 
 

Nieuwsberichten Migratierecht.nl (te zien op Migratierecht.nl vanaf vrijdag 25 januari a.s.)

Asiel en Schengen
2019/38 Marokko wil hulp bij scholing in ruil voor het tegenhouden van illegale migranten;
2019/39 Kamervragen personeelstekort IND;
Mensenhandel, mensensmokkel en uitbuiting
2019/63 Inklimmers en nagelstudio's;
Varia
2019/68 IND verbetert omgang klokkenluidersmeldingen.
inburgering.

 

 

 

 

 

 


Reacties
Suggesties voor of opmerkingen over Migratierecht.nl ontvangen wij graag op het volgende e-mailadres: 
migratierecht@sdu.nl.  


Verschenen:

 

 

Teksten Vreemdelingenrecht Editie 2018-2019

Teksten Vreemdelingenrecht bevat de belangrijkste wetgeving met betrekking tot het nationale vreemdelingenrecht. In deze editie zijn de teksten van de Vreemdelingenwet, het Vreemdelingenbesluit en het Voorschrift Vreemdelingen geconsolideerd naar de stand van zaken per 1 juli 2018. Ook de overige onderdelen van de pocket zijn geactualiseerd.

Bij de artikelen zijn in de marge handige trefwoorden weergegeven. Onder de artikelen vindt u relevante verwijzingen. Deze uitgave is bijgewerkt tot en met 1 juli 2018. Ieder jaar verschijnt een geactualiseerde versie van de pocket.
Onder redactie van mr. P. Vos en mr. W. de Vries.

Voor meer informatie en bestellen, zie www.sdu.nl.

 

Sdu Commentaar Europees Migratierecht Editie 2018

In het Sdu Commentaar Europees Migratierecht vindt u de commentaren artikelsgewijs geordend op thema zodat u alle relevante informatie snel kunt vinden. Met dit boek heeft u een oriëntatie- en naslagwerk in één. Het omvat praktisch en diepgaand commentaar op het Europees Migratierecht. Er is gekozen voor een artikelsgewijs commentaar per richtlijn of verordening, zodat u alle relevante informatie snel kunt vinden.

Daarnaast is ernaar gestreefd om u zo volledig mogelijk op de hoogte te brengen van de kern van een artikel, de relevante jurisprudentie en de samenhang met andere artikelen. Een uniek naslagwerk dat u overzicht biedt van de wet, met deskundig commentaar van topauteurs.

Bestelcode: 9789012402606

 

 

 

Het Inreisverbod Editie 2018
Over de doorwerking van deze Unierechtelijke maatregel in het vreemdelingenrecht

Dit boek gaat over het inreisverbod. Die maatregel speelt niet uitsluitend op Europees, maar ook op nationaal niveau een belangrijke rol. Bij het laatste niveau kan een onderscheid worden gemaakt tussen het vreemdelingenrecht en het strafrecht.
Sinds de tweede druk zijn twee jaren verstreken. Ook in die periode is veel gebeurd op Europees en nationaal niveau ten aanzien van het inreisverbod.

Auteurs: mr. A. Pahladsingh en mr. J.R.K.A.M. Waasdorp

U kunt het boek bestellen op www.sdu.nl.

 

Sdu Commentaar Wet arbeid vreemdelingen Editie 2017-2018

 

Sdu Commentaar Wet arbeid vreemdelingen is een multimediale publicatie: een combinatie van een boek en een online met praktisch en diepgaand commentaar op de artikelen van de Wet arbeid vreemdelingen. Er is gekozen voor een artikelsgewijs commentaar, zodat u alle relevante informatie snel kunt vinden. Daarnaast is ernaar gestreefd om u zo volledig mogelijk op de hoogte te brengen van de kern van het artikel, de relevante jurisprudentie en de samenhang met andere artikelen.

Op migratierecht.nl en opmaat.sdu.nl wordt het commentaar actueel gehouden en wordt nieuwe jurisprudentie toegevoegd. Via hyperlinks klikt u direct door naar andere relevante regelingen, artikelen en rechtspraak.

 

 

Hoofdredactie
mr. H.W. Groeneweg
mr. dr. F.M.J. den Houdijker

U kunt het boek bestellen op www.sdu.nl.